hírdetés
nav-fekvő
Főoldal/Online hírfolyam/Munkásszálló kialakítás, bölcsöde, Strigonium Zrt.-ismét döntenek a képviselők
Online hírfolyam
Munkásszálló kialakítás, bölcsöde, Strigonium Zrt.-ismét döntenek a képviselők
2017. júl. 08. / 10:29

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli ülését 2017. július 11-én (kedden) 9 órakor a Városháza nagytermében tartja.

A következő napirendi pontokat tárgyalják:

 

1. Döntés munkásszálló kialakítására Esztergomban Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

2. A Magyar Suzuki Zrt. által készített telepítési tanulmányterv elfogadása és felhatalmazás a településrendezési szerződés aláírására Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

3. A Kirchhoff Hungária Kft. által készített telepítési tanulmányterv elfogadása és felhatalmazás a településrendezési szerződés aláírására Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

4. Az Aprófalva Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

5. Az Esztergomi Szent István Strandfürdő Házirendjének módosításáról szóló döntés Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

6. A Dr. Kun Ágota egyéni vállalkozó által (10. számú felnőtt háziorvosi praxis) az egészségügyi feladat-ellátási szerződés felmondása Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

7. A Strigonium Zrt-vel kapcsolatos döntés Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

8. Döntés költségvetési sor átcsoportosításáról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

9. Döntés az Esztergom 10576 helyrajzi számú ingatlan elővásárlásáról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

10. Földhasználati lap másolatok megrendeléséről szóló döntés Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

11. Döntés a 439/2017. (V.25.) számú önkormányzati határozat módosításáról és bérleti szerződés megkötéséről az Esztergomi Ingatlankezelő Kft.-vel. Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

12. Döntés a Vízmű Kft. további működéséről Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

13. Döntés az esztergomi 18203/8 hrsz. alatti ingatlan jövőbeni hasznosításáról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

14. Döntés a „Szövetség az életen át tartó tanulásért” civil szervezetek szövetsége helyiségbérleti kérelméről a 17413 hrsz.-ú, természetben a Széchenyi tér 20. sz. alatti ingatlan vonatkozásában Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

15. Döntés az Esztergom Őrtorony u. 8 sz. alatti ingatlanra vonatkozó kérelem tárgyában Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

16. Döntés az Esztergom 19685/4 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

17. Döntés az Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Kft. alvállalkozói szerződéséről Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

18. Döntés Horváth Hajnalka és Lakatos Péter az Esztergom Kossuth L. u 38/B. fszt. 1.-es számú ingatlan bérlőivel kapcsolatban ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal