2019. június 17. hétfő - Laura
Online hírfolyam
2018 márc. 07.
Rendkívüli testületi ülés Esztergomban

Rendkívüli testületi ülést tart csütörtökön 9 órától a Városháza nagytermében Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

A napirendi pontok a következők lesznek:

1. Döntés az Esztergom belvárosát az ipari parkkal összekötő hivatásforgalmú kerékpárút épített szakasza engedélyezési tervének elfogadásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

2. Döntés a tervezett piac és környezete területét érintő szükséges Esztergom, Királyi város (Királyi város, Hévíz, Szentanna, Csutimonostor városrészek) helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 43/2006.(VII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

3. Döntés az „Esztergom-M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése Tanulmányterv, Megvalósíthatósági tanulmány, Környezetvédelmi Hatástanulmány, valamint engedélyezési és kivitelezési terv elkészítése” című projekt döntéselőkészítő tanulmányáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

4. Könyvtár elhelyezésével kapcsolatos döntés

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Erős Gábor képviselő, Eck András képviselő, Sasvári Viktor képviselő és Dr. Szerencsés Gergely István képviselő

5. Döntés „Pro Urbe Esztergom” kitüntetés adományozásáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

6. A 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó rendelő közös használatára és bérlésével kapcsolatos döntés ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

7. Eurovelo 6 kerékpáros útvonal fejlesztése Esztergom és Dömös között (engedélyezési és kiviteli tervek készítése) ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

8. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara KEM Igazgatósága állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

9. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara KEM Igazgatósága állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása II.

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

10. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara KEM Igazgatósága állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása III.

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

11. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

12. Döntés a 639/1 helyrajzi számú, természetben a Esztergom-Kertváros Sátorkői u. 4. szám alatt lévő ingatlan árverés útján történő megvásárlásáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

13. Döntés a 19760/3/A/7 hrsz.-ú, természetben Rákóczi tér 5. sz. alatti helyiség (Bástya Áruház) bérbeadására vonatkozóan – PC-HÁZ-TERV Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

14. Döntés a 19760/3/A/8 hrsz.-ú, természetben Rákóczi tér 5. sz. alatti helyiség (Bástya Áruház) bérbeadására vonatkozóan - MOLDING-Flórián Kereskedelmi Kft.

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

15. Döntés a 19760/3/A/7-8 hrsz.-ú, természetben Rákóczi tér 5. sz. alatti helyiség (Bástya Áruház) bérbeadására vonatkozóan – Kiva Nimi Nemzetközi Kereskedelmi Kft.

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

16. Döntés a 19760/3/A/6 hrsz.-ú, természetben Rákóczi tér 5. sz. alatti helyiség (Bástya Áruház) bérbeadására vonatkozóan – Amadeus és Zénó Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

17. Döntés Üzemeltetési szerződés megkötéséről a Strigonium Zrt.-vel (Strandbüfé)

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

18. A Strigonium Zrt. kompenzációjával kapcsolatos döntés

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

19. Döntés az Esztergom 0361/36, 0361/82 és 0361/84 helyrajzi számú ingatlanok kártalanítási összegének kifizetéséről

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

20. Döntés az EGOM PLÁZA Kft.-vel egyeztető tárgyalás lefolytatásáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

21. Döntés az Erzsébet Ház Társasháztulajdont Alapító Okiratának, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

22. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

Kereső

Kiválasztás törlése