2019. május 22. szerda - Júlia, Rita

A Karácsony előtti utolsó testületi ülésen nem a béke és a szeretet töltötte be a főszerepet. Az ülést most is többször hangos bekiabálások miatt kellett megállítani. A képviselők döntöttek többek között a közvilágítást, valamint az intézmények biztonságos fenntartását biztosító összegekről is.

Published in Testületi ülés

Ma 16 órakor tartja soron KÖVETKEZŐ ülését Esztergom Város Képviselő-testülete, where közel családi 20 napirendi pont vettek Fel előzetesen a napirendre.

Published in Testületi ülés

Mára úgy néz ki nem telhet el szóváltás és hangos bekiabálás nélkül testületi ülés Esztergomban. Nem volt ez másképp a hétfői reggeli rendkívüli ülésen sem.

Published in Testületi ülés

 

 

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Tagjai részére

 

Helyben

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

2011. szeptember 12-én négy képviselő rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte 2011. szeptember 20-án 18 órára a következő két napirendi pont megtárgyalására:

 

„1. Javaslat a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2004.(IV.29.) esztergomi ör. rendelet módosítására

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

2. Javaslat az Esztergom Város Önkormányzata építészeti-műszaki tervtanácsának működéséről szóló 18/2007.(III.20.) ör. rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Juhász István, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

 

Ezzel kapcsolatosan az alábbiakban tájékoztatom.

 

Levelükben az ülést kezdeményezők nehezményezték, hogy a fenti két témát nem vettem fel a 2011. szeptember 15-i képviselő-testületi ülés napirendjére, pedig azok a hatályos munkatervben szerepeltek. Intézkedésem okai a következők voltak.

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatunk módosításáról szóló előterjesztést a mai napig nem kaptam kézhez, így azt sem tudom, miről szól. Megjegyzem, a munkatervben előkészítőként megnevezett Jegyzői Osztályvezető már nem dolgozik a Hivatalban. Arról pedig nincs tudomásom, hogy a Jegyző kire bízta ezt a feladatot. Többször jeleztem már, hogy az SZMSZ módosításához egy előzetes konszenzusra van szükség, és meg kellene egyeznünk az alpolgármester személyéről is. Amíg nincs ezekről megállapodás, addig nem tartom aktuálisnak az SZMSZ napirendre tűzését. Egyébként az SZMSZ utolsó módosítására a Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett. Célszerűnek tartanám, hogy várjuk meg az Alkotmánybíróság állásfoglalását.

 

A tervtanács működéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezését sem tartom aktuálisnak, hiszen jelenleg nincs főépítész a Hivatalban, aki megfelelő szakértelemmel elkészíthetné az előterjesztést.

 

Ezen fenntartásaim ellenére az együttműködésem jeleként – és jogszabálykövető magatartásom bizonyítékaként – összehívom a képviselők által kezdeményezett rendkívüli ülést.

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Most a legfontosabb feladatunk a 2011. évi költségvetési rendeletünk módosítása. A döntés nem tűr halasztást, minden nap késedelem számít. Miután a szeptember 15-i ülésen nem kívántak szavazni a költségvetési rendelet módosításáról, ezért a képviselők által kezdeményezett rendkívüli ülés napirendjére a „Javaslat a 2011. évi önkormányzati válságköltségvetésről és a válságköltségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet módosítására” című napirendi pontot is felveszem, hogy mielőbb meghozhassa a Képviselő-testület ezt a döntést.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

 

 

Esztergom, 2011. szeptember 16.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Tétényi Éva

polgármester

Published in Testületi ülés
csütörtök, 11 október 2012 13:09

Élő közvetítés a testületi űlésről!

Ha NEM Menne Videó Innen Letölthető bővítmény a mozzilla böngészőkhöz:

http://www.interoperabilitybridges.com/windows-media-player-firefox-plugin-download

Published in Testületi ülés
3. oldal / 3
Kereső

Kiválasztás törlése