2019. december 12. csütörtök - Gabriella
Online hírfolyam
2015 aug. 24.
Több beruházás Esztergomban - Beszámoló a testületi ülésről
Megújul a József Attila iskola, végleg megtörtént a köznevelési intézmények átvétele, egy plusz státusszal bővül a Szentgyörgymezei Óvoda, csehországi kulturális rendezvényen vehet részt Esztergom, jövő héten átadják a Pór Antal téri játszóparkot – többek között erről döntött Esztergom Város Önkormányzatának képviselő-testülete augusztus 24-i ülésén.

A testület a korábban határozatlanképesség miatt elmaradt ülés napirendi pontjait további sürgősségi pontokkal bővítette. Az ülésről ezúttal két fő – Juhász István és Stámusz Andrea – hiányoztak, így a testület határozatképes volt.

 

A képviselők első napirendi pontként döntöttek arról, hogy az önkormányzat, mint az ingatlan tulajdonosa támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (KLIK), hogy épületenergetikai fejlesztési pályázatot készítsen az esztergomi József Attila Általános Iskolára. A pályázat lehetőséget ad arra, hogy 100%-os támogatási intenzitással, maximum 150 millió forint támogatással megteremtsék az alapját az iskola külső, energiamegtakarítást eredményező felújításának. Az előzetes felmérések alapján úgy tűnik, hogy ebből az összegből az épület összes (elavult, nem, vagy alig működő) nyílászáróját még idén kicserélik, és biztosítják a tető- és falszigetelést.

 

Következő napirendi pontként a testület döntött arról, hogy a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, valamint munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatása feladatokra közfeladat-ellátási megállapodást köt a ROMA Foglalkoztató és Oktatásszervező Nonprofit KFT-vel. A megállapodás semmilyen anyagi kötelezettséget nem ró Esztergom Város Önkormányzatára.

 

A testület döntött továbbá arról is, hogy szerződést köt 2015. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig szóló határozott időtartamra a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az Önkormányzat tulajdonában levő, az állami fenntartású köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon (ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményekben levő eszközöket, felszereléseket, valamint mindazon ingó és ingatlan vagyon, amely az intézmények fenntartói feladatainak ellátását szolgálja), térítésmentes használatára vonatkozóan. A használatba adás a testület döntése értelmében bejegyzésre kerül az ingatlan-nyilvántartásban, az eljárás költségeit a KLIK viseli.

 

A sürgősségi napirendek közül elsőként a Sportalshow 2015 Fesztivál kérelmének adtak helyt. A fesztiválszervezők a döntés alapján a rendezvény hivatalos pólóján és szóróanyagain Esztergom címerét és logóját (szóembléma) használhatják.

 

A képviselők döntöttek továbbá arról is, hogy elfogadják a Kereskedelmi Marketing Trendek Kft., mint az Építkezem/Felújítok kampányt üzemeltető 7 nagyvállalat megbízottja felajánlását, amely alapján a Pór Antal téri játszótér felújítását 2.000.000.- Ft összeggel kívánják támogatni. A tér hivatalos átadása szeptember 2-án, szerdán délelőtt 10.00 órakor lesz.

 

A testület jóváhagyta a Szentgyörgymezei Óvoda státuszbővítési kérelmét, ez alapján 2015. szeptember 1-től egy fő pedagógiai-asszisztens kezdi meg a munkáját. Bérköltségét az idei évben az óvoda saját költségvetéséből gazdálkodja ki, foglalkoztatása további anyagi terhet nem jelent az önkormányzat számára.

 

A képviselők támogatták továbbá egy cseh és szlovák kulturális rendezvénnyel kapcsolatban Esztergom részvételét. Az Európa a polgárokért programmal kapcsolatban kereste meg 2015. augusztus 18-án Esztergom Város Önkormányzatát a csehországi Milotice és a szlovákiai Bánovce nad Bebravou – Bán – település, hogy felkérje Esztergomot 2016. május 13-14-15-én Miloticében a kulturális napok keretében partnerségi együttműködésre. Az anyagi feltételek biztosítását Milotice települése vállalja Európai Uniós forrásból, így az önkormányzat részéről nincs pénzügyi vonzata a kulturális rendezvénynek, ahová összesen 90 – a település kulturális hagyományait, néptáncát, népviseletét, idegenforgalmát bemutató fő – utazhat Esztergomból.

 

A képviselők ezt követően zárt ülésen döntöttek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara KEM Igazgatósága állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásáról. A testület döntött továbbá a KLIK-től átvett köznevelési intézmények működtetéséhez kötődő feladatellátással érintett közalkalmazottak – karbantartók, portások, takarítószemélyzet – átvételéről.

Kereső

Kiválasztás törlése

Médiaszolgáltatási tevékenységét a Médiatanács a Magyar Médi Mecenatúra Program keretében támogatja