2021. június 16. szerda - Jusztin
Online hírfolyam
2020 jún. 26.
Személyi változások az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek több személyi változásról is döntést hozott.

Miután betöltötte hetvenötödik életévét és benyújtotta lemondását, így augusztus elsejével felmentik szolgálatai alól Kardos Mihály urat, a Táti Mindenszentek Plébánia plébánosát.

Dr. Erdő Péter megromlott egészségi állapotára való tekintettel dr. Németh János protonotárius, kanonok, érseki tanácsost, az Esztergom-Vár Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyházi Plébánia plébánosát köszönetnyilvánítása mellett felmentette lelkipásztori beosztásából és nyugállományba helyezte.

Dr. Harmai Gábor urat felmentik az Esztergom-Belvárosi Szent Péter és Pál plébánia plébánosi tisztsége, valamint az Esztergom-Vízivárosi Loyolai Szent Ignác Plébánia ellátása alól és augusztus elsejétől a Budapest-Pestszentlőrinci Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia plébánosa lesz.

Szőcs Lászlót felmentik a Nyergesújfalui Szent Mihály Plébánia plébánosi tisztsége, valamint a Bajóti Szent Simon és Júda Plébánia ellátása alól, a Táti Mindenszentek Plébánia plébánosává nevezte ki, megbízva a Tokodi Szent Márton Plébánia, a Sárisápi Szent Imre Plébánia és az Annavölgyi Szent Borbála Lelkészség ellátásával.

Csepregi Róbertet (Budapest-Terézvárosi Szent Teréz Plébánia káplánja) megbízzák a Dömösi Szent István Király Plébánia ellátásával, emellett pedig a Pilismaróti Szent Lőrinc Plébánia plébániai kormányzója lesz.

Dr. Török Csabát az Esztergom-Vár Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyházi Plébánia plébániai kormányzójává nevezik ki.

Az áthelyezés folytán megüresedett Esztergom-Belvárosi Szent Péter és Pál Plébániát Pokriva László úrra, az Esztergomi Szent Anna Plébánia plébánosára, az Esztergom-Vízivárosi Loyolai Szent Ignác Plébániát Kiss-Maly László úrra, az Esztergom-Szentgyörgymezői Plébánia plébánosára bízzák.

Szabó Andort felmentik a Pilismaróti Szent Lőrinc Plébánia plébániai kormányzói tisztsége és a Dömösi Szent István Király Plébánia ellátása alól és megbízzák az esztergomi kórházlelkészi teendők ellátásával és az Esztergomi Szent Anna Plébánia káplánja lesz.

Szabó József László urat, a Váci Egyházmegye papját felmentik a Sárisápi Szent Imre Plébánia plébániai kormányzói tisztségéből, valamint a Mogyorósbányai Szűz Mária Neve Plébánia és az Annavölgyi Szent Borbála Lelkészség ellátása alól és visszabocsátják az egyházmegyéjükbe.

Dr. Erdő Péter bíboros szerzetesek lelkipásztori szolgálatáról is döntött:

Augusztus elsejével főtisztelendő Andrásfalvy János SDB tartományfőnök úr engedélye alapján a Nyergesújfalui Szent Mihály Plébánia plébánosává Vitális Gábor SDB urat nevezte ki, megbízva a Bajóti Szent Simon és Júda Plébánia, valamint a Mogyorósbányai Szűz Mária Neve Plébániák ellátásával.

Munkájának segítésére – szintén Tartományfőnök Úr engedélyével – Nguyen Hay Ly Jakab SDB urat kinevezte a Mogyorósbányai Szűz Mária Neve Plébánia káplánjává. Szintén a tartományfőnök úr előterjesztésére Ábrahám Béla SDB templomigazgató urat felmentette a Péliföldszentkereszti Szent Kereszt Templomigazgatóság vezetése alól és Gnana Pragasam Rosi Raja SDB urat nevezte ki templomigazgatóvá.

Augusztus elsejétől kezdve a római tanulmányait befejező és hazatérő Ádám Miklós az Esztergomi Hittudományi Főiskola főállású tanára lesz. Dr. Harmai Gábor új lelkipásztori beosztására való tekintettel felmentették főállású tanári beosztása alól és ezentúl egyháztörténelem tantárgyat oktat majd az Esztergomi Hittudományi Főiskolán.

A főegyházmegye újonnan szentelt állandó diakónusai közül dr. Lénár Andort a Bajnai Szent Adalbert Plébániára küldi diakónusi gyakorlatra.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Facebook oldala / hidlap.hu

Kereső

Kiválasztás törlése

A médiaszolgáltatási tevékenységét/műszaki fejlesztését a Médiatanács a Médiatanács Támogatási Program keretében támogatja