2022. július 7. csütörtök - Appolónia
Online hírfolyam
2022 máj. 19.
Esztergom is csatlakozik a Megyei Jogú Városok Szövetségéhez

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzat képviselő-testülete a május 19-ei rendes testületi ülésén úgy döntött, felhatalmazza Hernádi Ádám polgármestert arra, hogy – eleget téve Szita Károly elnök invitálásának – kezdeményezze Esztergom csatlakozását a Megyei Jogú Városok Szövetségéhez.

Mi is az a Megyei Jogú Városok Szövetsége?

A szövetség az egyesülési jogról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban alakult meg 1990. december 19-én. Az alapszabály szerint a szövetség minden, a Magyar Országgyűlés által megyei jogú rangra emelt város a tagja lehet.

A polgármesterek, alpolgármesterek a közgyűlésben és a bizottsági, kollégiumi munka során fejtik ki a véleményüket.

A szövetség folyamatos feladatai közé tartozik a véleménynyilvánítás a megyei jogú városokat érintő jogszabályok és más állami döntések tervezeteivel kapcsolatban, valamint az általános részvétel a jogalkotási, jogszabály-előkészítési munkában.

Az MJVSZ állandó képviseletet lát el országos jelentőségű kérdésekben, illetve egyedi állami döntéseknél. A szövetség hatékony működéséhez elengedhetetlen a különböző típusú és szintű állami és társadalmi érdekképviseleti szervekkel, valamint a külföldi szervezetekkel való együttműködés. A nemzetközi kapcsolatok és tapasztalatcserék, a nemzetközi projektekben való részvétel, valamint a támogatási rendszerek folyamatos figyelése, a pályázati részvétel összehangolása kiemelt szerepet kap a munkában. A tagvárosok számára egyébként is, de a szövetség egészére nézve is fontos a nemzetközi önkormányzati szövetségekkel való kapcsolattartás, a tudományos kutatások ösztönzése, támogatása is. A szövetség célja a megyei jogú városok önkormányzati jogainak kollektív képviselete, érdekvédelme, érdekérvényesítés, az önkormányzati működés fejlesztése, a hazai és nemzetközi önkormányzati szövetségekkel való együttműködés. A szövetség talán legfontosabb eredménye a belső kommunikáció és együttműködés megerősítése mellett a politikai és szakmai fórumokon, egyeztetéseken való részvétel, mely által komoly tekintélyt vívott ki magának. Sikerült megvalósítani azt a célt, hogy szinte minden jogszabály előkészítésébe bekapcsolódtak a szövetség tisztségviselői és munkatársaik. A kapcsolatok elmélyülésében komoly szerepet játszott, hogy a bizottságok által kiadott állásfoglalások, a Jegyzői Kollégium szakmai irányításával kiadott jogszabály-módosító javaslatok, vélemények helytállóak, a kritikák a tervezetet készítők számára elfogadhatóak voltak. Az elmúlt évek során egyre markánsabban kirajzolódott a szövetség kifelé érdekvédelmi és érdekérvényesítő, befelé szolgáltató arculata.

Mik a Szövetség konkrét, alapszabályba foglalt feladatai?

 • Véleménynyilvánítás a megyei jogú városokat érintő jogszabályok és más állami döntések tervezeteivel kapcsolatban,
 • általános jellegű részvétel a jogalkotási, jogszabály-előkészítési munkában,
 • véleménynyilvánítás, érdekképviselet országos jelentőségű kérdésekben, illetve egyedi állami döntéseknél,
 • kapcsolattartás különböző típusú és szintű állami, társadalmi, érdekképviseleti szervezetekkel, különös tekintettel a többi település érdekszövetségre,
 • kapcsolatok kialakítása hasonló külföldi önkormányzati szövetségekkel,
 • együttműködés és segélyprogramok szervezése a városok, a hazai és nemzetközi önkormányzati szövetségek között,
 • a megyei jogú városokra vonatkozó tudományos kutatások ösztönzése, támogatása, a nagyvárosokra vonatkozó általános törvényszerűségek feltárása,
 • belső információs rendszer, adat- és dokumentációs bázis kialakítása, kiadványok megjelentetése,
 • szakértői értekezletek, szakmai továbbképzések szervezése,
 • alapítványok, pályázatok, valamint egyéb pénzeszközök megpályázása, felhasználása,
 • tagdíjon felüli támogatási források felkutatása, igénybevétele.

Forrás: esztergom.hu

Kereső

Kiválasztás törlése

A médiaszolgáltatási tevékenységét/műszaki fejlesztését a Médiatanács a Médiatanács Támogatási Program keretében támogatja