2022. július 1. péntek - Annamária
Online hírfolyam
2013 máj. 16.
Fidesz-KDNP: rendkívüli ülés, több választási lehetőséggel

Tisztelt Polgármester Asszony! Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9.§ (4) bekezdés a) pontja alapján, alulírott képviselők rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezzük az alábbi időpontban és helyszínen az alábbi napirendi pontokkal:

 

Időpont: 2013. május 21. vagy május 22. vagy május 24., 17 óra

 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Napirendi javaslatunk:

 

1. A Magvető szobor Országgyűlés Hivatalának átadásával és a Kossuth szobor felállításával kapcsolatos döntés Előterjesztő: Zoltai Dániel, a Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

2. A Gyermekkert Alapítvánnyal kapcsolatos döntés Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi, Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

3. A CIB Bank tulajdonában lévő ingatlan felajánlása Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

4. Széchenyi téren található faházak hasznosításával kapcsolatos döntés Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

5. Önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2012. évi mérlegei Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi, Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

6. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntés ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

7. Önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottságainak, könyvvizsgálóinak megválasztása ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi, Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

Indoklás

 

A legutóbbi, 2013. május 9-i képviselő-testületi ülést Ön ismét törvénytelen módon félbeszakította és kivonult az ülésteremből. Hátra volt még néhány sürgősségi napirend, valamint a zárt ülésen tárgyalandó napirendek, melyben döntést kellett volna hoznunk.

 

Ezen levelünk napirendi javaslatai között szerepel az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2012. évi mérleg beszámolóinak tárgyalása, melyet május 31-ig kell elfogadnia a testületnek, és véleményünk szerint az Ön által kezdeményezett május 30-a rendkívül szoros határidő, ezért indokolt a jövő heti megtárgyalása. 2013. május 9-én kelt levelében ön azt írta, hogy élve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv 68. § (1) bekezdésében foglalt polgármesteri jogával két képviselő-testületi döntés újratárgyalását kezdeményezte.

 

Emlékeztetjük hogy a 68. § (1) bekezdése így folytatódik: „A kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül minősített többséggel dönt. A döntést addig végrehajtani nem lehet, amíg arról a képviselő-testület a megismételt tárgyalás alapján nem dönt.” Fentiek alapján tehát Önnek 2013. május 24-ig (mivel május 9-én nyújtotta be a kezdeményezést) össze kell hívnia a képviselő-testületi ülést az Ön által megvétózott két napirenddel!

 

A rendkívüli testületi ülésre azért tettünk javaslatot több időpontra, mert a legutóbbi testületi ülésen jelezte, hogy május 23-án nem ér rá. Reméljük, hogy a fenti időpontok egyike az Ön számára is megfelelő lesz.

 

Esztergom, 2013. május 16.

Kereső

Kiválasztás törlése

A médiaszolgáltatási tevékenységét/műszaki fejlesztését a Médiatanács a Médiatanács Támogatási Program keretében támogatja