2023. február 2. csütörtök - Karolina
Online hírfolyam
2014 jún. 18.
Csütörtökön ülésezik Esztergom képviselő-testülete
Csütörtökön 17 órától tartja soron következő ülését Esztergom képviselőtestülete a Városháza nagytermében.

1. Döntés a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalnak az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletével kapcsolatos törvényességi felhívásáról

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

2. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletének megalkotására

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

3. Javaslat az Esztergom Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(IV.7.) rendelet módosítására

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

4. A Gyermek Kert Szociális és Kulturális Alapítvány beszámolója a 2014. II. negyedévben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnök

 

5. A Hungast Kft-vel kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

6. Döntés Buzásné Pusztai Judit közalkalmazott jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatban

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

7. Az óvodák várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus-szükséglete a 2014/2015. nevelési évben

Előterjesztő: Pál György, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

8. Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

9. Javaslat a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

10. Javaslat a vásár és piactartásról szóló 4/2007. (I.19.) ör. rendelet hatályon kívül helyezésére, valamint a piaccal kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

11. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 38/2003. (VIII. 12.) ör. rendelet módosítására

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

12. Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás az Esztergom, Czuczor G. u. felújításának terveihez

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

13. Javaslat a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkoló- és rakodóhelyek megváltásáról szóló 14/2004. (IV.1.) ör. rendelet módosítására

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

14. Hulladékszállítási díjkedvezménnyel kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

15. Szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetése az Esztergom-kertváros Tópart utcában

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

16. Esztergom, Dobogókői út 20377/20 helyrajzi számú ingatlan természetvédelmi területté nyilvánítása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

17. Kölcsey F. utca 2. szám alatti, volt vízmű telephely (15012 hrsz.) térítésmentes használatba adása az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

18. Faházak és árusító asztalok bérleti díjára vonatkozó döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

19. Ipari parki ingatlanok versenytárgyalási kiírása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

20. Eszköz Kft. – Poór Antal tér 1. sz. bérleti szerződés meghosszabbítása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

21. Az Esztergomi Zöldfelület-Gondozó és Útfenntartó Kft-vel kötendő, az Árok utca 44. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

22. Az Esztergomi Zöldfelület-Gondozó és Útfenntartó Kft. és a Vertikál Nonprofit Zrt-vel között kötendő, hulladékátrakó-átadó állomásra vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása, valamint az Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Kft-vel kötendő, a Kesztölci úton található hulladéklerakó telepre vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

23. Interpellációk, kérdések

 

24. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

25. Önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottságának, könyvvizsgálójának megválasztása ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

26. Önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntés ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

27. A Port Danube Kft-vel kapcsolatos döntés ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

Tájékoztatók:

* Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

* Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

* A Strigonium Holding cégcsoporthoz tartozó gazdasági társaságok működéséről, pénzügyi, jogi ügyleteiről szóló vezérigazgatói beszámoló

Kereső

Kiválasztás törlése

-->
A médiaszolgáltatási tevékenységét/műszaki fejlesztését a Médiatanács a Médiatanács Támogatási Program keretében támogatja