2022. augusztus 9. kedd - Emőd
Testületi ülés
2012 máj. 04.
Testületi ülés meghívó

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2012. május 10-én (csütörtökön) 17 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendipontok tárgyalására összehívom:

 

1. A Képviselő-testület feloszlásával kapcsolatos döntés Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

2. Alpolgármester megválasztása, illetményének és költségtérítésének megállapítása Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

3. Javaslat a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2004.(IV.29.) esztergomi önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

4. Javaslat a települési képviselők tiszteletdíjáról, valamint költségtérítéséről szóló 4/2003.(II.1.) KT. számú rendelet módosítására a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatosan Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

5. Javaslat a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 32/2001. (XI. 22.) KT. számú rendelet módosítására Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

6. Javaslat a 2011. évi önkormányzati válságköltségvetésről és a válságköltségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet módosítására a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatosan Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

7. Javaslat a 2011. évi önkormányzati válságköltségvetésről és a válságköltségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet módosítására (a 2011. december 31-i állapotnak megfelelően) Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

8. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Ezen belül a 2011. évi pénzmaradványok kimutatása és javaslat a pénzmaradvány felhasználására Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

9. Beszámoló a 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

10. Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló 36/2012.(IV.17.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

11. Javaslat az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 74/2006. (XII.22.) esztergomi ör. rendelet módosítására Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

12. Javaslat a helyi adókról szóló 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

13. Javaslat Esztergom Város önkormányzati rendeleteinek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló rendelet megalkotására Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

14. Javaslat a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 45/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

15. Az Ipari Park szabályozási tervének módosításával kapcsolatos döntés Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

16. Javaslat a vásár és piactartásról szóló 4/2007.(I.19.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

17. Javaslat a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004.(IV.1.) esztergomi ör. rendelet módosítására Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

18. Parkolással kapcsolatos döntés Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

19. Déli kanonoksorral kapcsolatos döntés Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

20. Felterjesztési jog gyakorlása Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

21. Kettős kereszt renoválás Előterjesztő: Stámusz Andrea képviselő

 

22. A Szent István Strandfürdő, Esztergom belépőjegy árainak módosítása Előterjesztő: Kálmán Sándor, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

 

23. Az Esztergomi Kegyeleti Kft-vel kapcsolatos döntés Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

24. Az Esztergomi Vízmű Kft-vel kapcsolatos döntés Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

25. Közvécékkel kapcsolatos döntés Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

26. Beszámoló a Közterület-felügyelet 2011. évi tevékenységéről Előterjesztő: Dr. Balla Sándor aljegyző

 

27. Döntés a közterület-felügyelet létszámának növeléséről Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

28. Interpellációk, kérdések

 

29. Önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottságának, könyvvizsgálójának megválasztása

 

ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

30. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

31. A jegyző fegyelmi ügyével kapcsolatos döntés ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

Tájékoztatók:

* Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester * Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzatának pénzügyi likviditási helyzetéről Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

* Szóbeli tájékoztató az Állami Számvevőszék által - a helyi önkormányzatok pénzügyi helyzetének és gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéseinek tapasztalatairól - készült Összegzéséről Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

Esztergom, 2012. május 4.

Tétényi Éva s.k. polgármester

Kereső

Kiválasztás törlése

A médiaszolgáltatási tevékenységét/műszaki fejlesztését a Médiatanács a Médiatanács Támogatási Program keretében támogatja